Reklamacije i povrat

Uvijek se trudimo našim kupcima pružiti najvišu kvalitetu i najpovoljnije cijene.

Reklamacije

Važno je da uz svaku reklamaciju bude priložena kopija računa kojeg ste dobili za kupljeni proizvod, jamstveni list ako je izdan i pismeno obrazloženje reklamacije.

Trošak dostave, povrata reklamacija do našeg skladišta snosi kupac u cijelosti. Proizvode sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja na krivi napon ili neprikladne upotrebe, uslijed strujnog udara te proizvode bez originalne ambalaže i original računa nije moguće zamijeniti u jamstvenom roku.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe, trošak popravka proizvoda ili zamjene novim proizvodom u određenim slučajevima u cijelosti snosi LAKO obrt za internet trgovinu.

Zamjena robe

Zamjena pogrešno naručene robe je moguća osim u iznimnim slučajevima kada procijenimo da to na bilo koji način ne čini štetu našem obrtu. U slučaju da je zamjena robe odobrena od strane ovlaštene osobe prodavatelja, kupac je dužan vratiti neraspakiranu i nekorištenu robu prodavatelju o vlastitom trošku, u roku 14 dana od kupnje, isključivo u originalnoj ambalaži i to na adresu obrta (LAKO obrt za Internet trgovinu, Zelena laguna 6, 52440 Poreč – Parenzo, Hrvatska) uz pismeno obrazloženje.

Želimo Vam LAKU kupovinu po atraktivnim cijenama!